ชื่อนางสาวนันทิยา อินต๊ะปา รหัสนักศึกษา 52181100122
สาขาสังคมศึกษาปีที่2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เกิดวันพุธ ที่11 กรกฎาคม พ.ศ. 2533
e-mail wanyen_mai@hotmail.com
Tel 0857176698

Advertisements